BALİ’DE İNANIŞ

IMG_5114.jpgBali’de çok dinli bir sistem mevcut. Yönetim Hristiyan ama halk genel olarak Hindu ve Müslümanlardan oluşuyor. Her sabah kapı önlerine küçük sepetler koyuyorlar ve tütsüyle dua ritüeli gerçekleştiriyorlar. Biraz öte sokakta ise ezan sesi yükseliyor kulağımda…


HİNDUİZM

Balililer Hinduzmi kendi kültürel kimliklerinin de en önemli öğesi olarak gördükleri için oldukça dindarlar. Müslümanlık, Arap tüccarlar vasıtasıyla Endonezya’ya gelmeden önce bugün Endonezya’yı oluşturan adaların hemen tümünde Hindu dini hakimmiş.
Ancak yüzyıllar boyunca Hindu dini giderek güç kaybederek zayıflamış ve bugün Hindu dinini muhafaza eden tek ada Bali kalmış.
Bali Hinduizmi aslında Hindu ve Budizm dinlerinin bir karışımı ve bu yönüyle Hindistan’daki Hinduizm’den oldukça farklı. Uzakdoğu’ya olan yakınlığı ve binlerce yıldır burada olan Budist keşişler Bali’de Hinduizmin de kendine has bir şekilde gelişmesini sağlamış. Birçok Asya ülkesinde Hindu ve Budist gruplar arasında gerginlikler varken, Bali halkının bu iki dini tek din alında birleştirmiş.
Hindu inanışında ana Tanrılar Brahma, Vişnu ve Şiva’dır. Hinduizm sık sık, sözde 330 milyon tanrıyı kabul eden çok tanrılı bir din olarak anlaşıldığı halde hepsinin üzerinde olan tek bir “tanrısı” da vardır ki bu da Brahma’dır. Brahma, evrenin bütününde gerçeğin ve varoluşun her kısmında var olduğuna inanılan varlıktır. Brahma hem kişisel değildir ve bilinemez ve sık sık da, Brahma—Yaratıcı; Vişnu—Koruyucu ve Şiva—Yok Edici olmak üzere üç farklı biçimde var olur.
Dua ritüelinde iki ellerini birleştirip hayatı dengeliyorlar. Sağ el pozitif enerji, sol el negatif enerjidir. Brahma ve Şiva. Yani yaratıcı ve yok edici.
Şiva dünyanın yaratılması için, eski düzeni dans ederek yıkar. Giderseniz mutlaka göreceksiniz. Tek ayağını kaldırıp dans eden figür var.

O figürde; yere basan ayağıyla iblisi ezer, iblis ise insanlardaki uyuşukluk, tembellik ve negatif düşünceleri temsil eder. Yani Şiva eski duzeni o uyuşuklugu ezerek yıkar.
Agresif ve yıkıcı değiller. Pozitifler. Bu sebeple bir şey yaparken sağ el ya da sağ ayaklarıyla başlıyorlar. Sakin bir din Hinduizm. Savaş yok bu dinde. İyilik hakim bu adada. Hinduizm’de ruhun iyi, temiz tutulması çok önemli. “Yaptığın her kötülük sana mutlaka bir şekilde geri dönecektir.” inancındalar. Ölünce bitmiyor. Ölüp başka bir canlının bedeninde canlanıyorsun. Ya bir böcek ya bir yılan. Yılansan şanslısın. Kötüysen böcek olarak dünyaya gelip seni ezip geçebilirler. Bu sebeple bu adada ufacık bir canlının kılına dahi dokunulmuyor. Hırsızlık yok, tecavüz yok, adam öldürmek yok.


HİNDU EVLERİ

Bali’de en çok karşılaşılan şeylerde birisi de geleneksel Hindu evleri. Evlerin çoğunda küçük de olsa bir tapınak ve adak köşesi var. Evlerin girişinde görkemli, devasa, yaratık benzeri heykeller bulunuyor.


REENKARNASYON İNANCI

Tenasühe inanıyorlar. Yani ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inanışı. Hinduizme göre varlıkların ruhları, öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilirler. Tenasüh yoluyla ruhların yükselmeleri düşünüldüğü gibi, yaptıkları işlere göre aşağı derecelere indikleri de kabul edilir.
Hindu inancındaki halk reenkarnasyona inanıyor ve ölülerini yakıyor. Yakma töreninden önce, evlerinin bahçelerindeki yatak bulunan verandada ölülerini yıkıyor ve dua töreni gerçekleştiriyorlar.


ADAK KÜLTÜRÜ

Sabah, öğle, akşam dua ediyorlar. Herkesin kendi evinin tapınağı var. Orada 3 vakit dua ritüalini gerçekleştiriyorlar.
Bali’de her sokak kaldırımında, dükkan önlerinde, arabaların içinde dua sunuları göreceksiniz. Bunlar, tanrıya duyulan sevginin sembolü. Özenle hazırlanan ve dualar yerleştirilen sunular ne kadar güzel, ne kadar çeşitli ve süslü olursa; tanrıya o kadar çok sevgi ve şükran duydukları anlamına geliyor.
Bu sebeple, palmiye yapraklarından kare şeklinde bir tabak hazırlıyorlar. Bunu taze, renkli çiçeklerle donatıyorlar. İçlerine; meyveler, ıslak pirinçler, şekerler, kurabiyeler, paralarla dolduruyorlar.
Hareket eden her şeyin canlılığı ve ruhunun olduğuna inanılıyor. Rüzgar, yağmur, deniz, güneş,ay gibi…Onlara sundukları bu adakların kendilerine; bolluk ve bereket sağlayacağına inanıyorlar. Her yemek öncesi, besinlerinin ve refahlarının sürekliliği için doğaya bir sunum yapıyorlar. Bu sunular bir nevi; onları afetlerden, kötülüklerden koruyor. Başlarına gelen afetler ve kötülükler sonrasında ise; kurbanlar adıyorlar. Bu kurbanlar da kötülükleri, iyiliklere dönüştürüyor.


İBADET YÖNTEMLERİ

Farklı 4 ibadet yöntemleri var. Bakti, Karma, Ginana, Yoga.

  • Bakti: Tütsüler, dualar, sunular ve kurbanlar aracılığıyla yapılan dua.
  • Karma: Tanrının yarattıklarına özen göstermek. İster müzik çalmak, ahşap oymak, resim yapmak, tarlada çalışmak. Kısacası yaptıkları işin en iyisini yapmak.
  • Ginana: Öğretmenler, rahiplerve guruların bilgi yolu ve ibadeti.
  • Yoga: Meditasyon. Yani Moksa’ya ilk ve ana kaynağa ulaşarak huzura ermek.

YOGA

Hinduizmde insanı tanrılara ulaştıran birçok yol vardır. Bunlardan biri yoga’dır. Ruh ölümsüzdür. Asla yaşlanmaz. O her zaman çocuktur. Yoga yapan insan gerçek benliğine yaklaştıkça gençleşir. Zihnen gençleştikçe bu bedene yansımaya başlar. Birlik anlamına gelen yoga hem psikolojik bir disiplin, hem de değer verilen şeyle kaynaşmak gayesiyle teneffüsü kontrol etme faaliyetidir.


SEMBOLLER

Hindu inancına göre; Tanrı dokunulmaz ve tahayyül edilemez. Herkese göre anlayışı ve hayali değişen bir varlık olduğu için; herkesi ortak bir noktada buluşturmak adına sembollere ihtiyaç duyuyorlar.